JAKARTA : Permohonan Melalui Shalawat Nabi, Berikut Diantaranya -->

breaking news

News

Baca di Helo

JAKARTA : Permohonan Melalui Shalawat Nabi, Berikut Diantaranya

Monday, November 02, 2020Melalui ungkapan mulia agar Allah senantiasa memuliakan Baginda Nabi Muhammad SAW.


INFO INVESTIGASI,JAKARTA,  Sholawat adalah ungkapan sanjungan, kekaguman, dan permohonan seorang hamba kepada Allah melalui ungkapan mulia agar Allah senantiasa memuliakan Nabi Muhammad. Sholawat juga merupakan bentuk pengakuan atas kerasulan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

Jenis sholawat ada dua yakni:

1. Sholawat ma'tsurah yaitu sholawat yang kalimatnya, cara membacanya, serta keutamaannya dibuat oleh Rasulullah SAW.

Contohnya Allahumma shollu alaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa'alaa aalihii wa sallim.

Artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam kepada Muhammad).

2. Sholawat Ghairu ma'tsurah yaitu sholawat yang dibuat oleh para ulama dan orang-orang saleh yang tidak diragukan dalam keilmuan dan ketakwaannya.

Contoh:

Sholawat munjiyat yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani dan sholawat Fatih oleh Syekh Ahmad Al Tijami.

Berikut salah satu sholawat Nabi Muhammad berdasarkan Buku Kumpulan Sholawat Nabi Superlengkap karya Ibnu Watiniyah:

1. Sholawat Khawwasher
Shallallahu 'ala Muhammadin Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad

Khasiat dan Keutamaan:

Keberkahan usaha, mendapatkan rahmat Allah, memperoleh syafaat Rasulullah, ditinggikan derajatnya, selamat dari malapetaka, diberi kemenangan atas musuh, rezekinya diluaskan, dan dicintai orang-orang mukmin.

2. Sholawat Ta'dzhimul Qiyam
Allahumma shalli 'ald Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim

Ya Allah limpahkanlah. kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhanumad dan keluarganya

Khasiat dan Keutamaan:

Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi saw bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan, Allahumma sulliala Muscadin wa'alaa alii wa sallim, ketika berdiri, dosa-dosanya akan diampuni sebelum ia duduk. Barang siapa mengucapkannya ketika duduk, dosa-dosanya akan diampuni sebelum ia berdiri."

3. Sholawat Bani Hasyim
Allahumma shalli 'alán-nabiyil Håsyimiyyi Muhammadin wa'ala alihi wa sallim tasliman. Ya Allah, berikanlah rumat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hasyim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera

Khasiat dan Keutamaan

Shalawat ini sangat dianjurkan dibaca sebanyak-banyaknya, baik diucapkan secara lisan atau di dalam hati saat kita sedang dalam kesusahan, ketika merasa takut, atau diganggu.


4. Sholawat Qad Dhaqat
Ash-shalatu wassalamu'alaika ya Sayyidi ya Rasulullah qad dhaqats hilatî adrikni

Rahmat dan keselamatan semoga tetap atas engkau wahai penghulu kami, ya Rasulullah, hurbis daya upayaku, semoga engkau berkenaan menolongku.

Khasiat dan Keutamaan:

Keberlimpahan rezeki jalan keluar dari masalah, keinginan terkabul dan menyembuhkan kesurupan.

5. Sholawat Al-Fat
Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa, wal khatimi lima sabaqa wan nåshiril haqgn bilhnggi, wal hadi il shirathikal mustaqimi, shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ash håbihi haqqa qadrihi wa miqdárihil 'adzimi

Ya Allah, curahkanlah rahmat takzim, salam sejahtera serta keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, sebagai pembuka sesuatu yang terkunci (tertutup dan penutup sesuatu (para utusan yang terdahulu. Dialah penolong keberkahan dengan kebenaran dan pemberi petunjuk menuju jalan-Mu yang lurus. Semoga Allah melimpahkan (memberikan) shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya dengan kekuasaan dan ukuran Allah Yang Maha Agung.

Khasiat dan Keutamaan

Pengampunan dosa, mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapat jalan keluar dari kesulitan, mudah menangkap pelajaran, dilindungi dari gangguan jin, mendapat rezeki yang luas. Mendapat anugerah kesabaran, terhindar diri dan keluarganya dari malapetaka.

Sholawat Nabi dapat dibaca kapan pun. Namun sebaiknya dibaca seusai sholat.

6. Sholawat Nariyah/Tafrijiyyah
Allahumma shalli shalalan kamilalan wa sallim salaman tämman 'ala sayyidinaa Muhammad alladzi tanhallu bihil 'uyadu wa lanlariju bihil kurabu wa luydhå bihil hawaaiju wa tunalu bihir ragha-ibu wa husnul khawaatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa 'ala alihi wa shahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi-adadi kulli ma'lomil laka

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang dapat melepas beberapa kerepotan/katan, menghilangkan beberapa kesusahan, mendatangkan beberapa hajat, khusnul khatimah, dan curahan rahmat sebab wajah mula pada tiap saat dan nafas sebanyak yang Engkau ketahui, dengan kerahmatan Mu Dzat Yang paling Belas Kasih.

Khasiat dan keutamaan

Doa dan hajat dengan mudah dan cepat dikabulkan. Melancarkan rezeki, terhindar dari segala kelabatan, dijaga dari musibah dan malapetaka. Menurut Imam al Qurthubi, Allah akan melepaskan kedukaan, kebimbangan, dan kesusahan, menghilangkan segala bahaya, memudahkan segala urusan, meninggikan kedudukan, meluaskan rezeki, membuka pintu kebajikan, setiap katanya dituruti, diamankan dari bencana setiap waktu dan dari kelaparan dan kefikaran, dicintal semua manusia, dan dimakbulkan permintaannya. Menurut Imam as-Sanusi, seakan-akan rezekinya turun langsung dari langit dan dikeluarkan oleh bumi. (Wd)